1. SPLOŠNO
Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »Frutabela crunchy muesli zbira ekipo za Ironman 70.3 Slovenian Istra!« (v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator nagradne igre je družba FRUCTAL Živilska industrija d. o. o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: organizator) v sodelovanju s SPORT MEDIA FOCUS, d.o.o. in FORMITAS CREATIVE d.o.o.

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejmeta organizator, SPORT MEDIA FOCUS, d.o.o. in FORMITAS CREATIVE d.o.o.

2. NAMEN NAGRADNE IGRE:
Nagradna igra je organizirana z namenom promocije Frutabela crunchy muesli.

3. POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI:
V nagradni igri (nagradnem žrebanju) lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejši od 18 let.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetjih Fructal d. o. o.

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina, in sicer:

a) sodelujoči v času od 13. 08. 2018 do 13. 09. 2018 pošlje na naslov organizatorja en izrezan logotip Frutabela crunchy muesli s pripadajočim računom, ki dokazuje nakup proizvodov v času trajanja nagradne igre. Dovoljeno je poslati tudi več izrezanih logotipov in računov, ki dokazujejo nakup vsaj enega Frutabela crunchy muesli v času trajanja nagradne igre. Poleg izrezanega logotipa in računa naj sodelujoči pošlje še izpolnjen obrazec z osebnimi podatki: ime, priimek, naslov, telefonska številka  ali e-mail naslov in dopisati, v kateri disciplini želi tekmovati (plavanje 1,9 km, tek 21 km ali kolesarjenje 90 km).

b) sodelujoči v času od 13. 08. 2018 do 13. 09. 2018 na spletni strani frutabela.si izpolni prijavni obrazec in pošlje sliko zajtrka »prvakov«. Poleg fotografije naj sodelujoči navede tudi svoje osebne podatke: ime, priimek, telefonska številka ali e-mail naslov in dopisati v kateri disciplini želi tekmovati (plavanje 1,9 km, tek 21 km ali kolesarjenje 90 km). Posameznik lahko pošlje neomejeno fotografij, pri čemer pa se upošteva samo ena.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V žrebanje bodo vključene vse pošiljke, prejete po pošti s poštnim žigom do 11. 09. 2018 in spletne strani www.frutabela.si do 13. 09. 2018 do 10:00. Vsak posameznik se uvrsti v finalni žreb, če pošlje en izrezan logotip Frutabela crunchy muesli skupaj z računom/-i in svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, e-mail naslov ali telefonsko številko) in dopisom/označitvijo, v kateri disciplini želi tekmovati. Ali na spletni strani www.frutabela.si objavi fotografijo zajtrka »prvakov« in svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, e-mail naslov ali telefonsko številko) in dopisom/označitvijo, v kateri disciplini želi tekmovati.  Pošiljke, oddane po pošti, je potrebno poslati na naslov na naslov Fructal d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina.

5. IZBOR NAGRAJENCEV
Izbor nagrajencev bo potekal 13. 09. 2018 na sedežu organizatorja in bo izveden v prisotnosti 3-članske komisije. Nagrajenci bodo obveščeni preko njihovih email naslovih ali preko telefona, najkasneje en dan po opravljenem žrebu.

6. NAGRADE IN AKONTACIJA DOHODNINE:
– 1x gratis prijavnina za udeležbo v Frutabelinih štafetah (po 3 tekmovalci v 1 štafetni ekipi) na tekmovanju Ironman 70.3. Slovenian Istra.

Podelili bomo 6 prijavnin.

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.  Nagrajenci so dolžni sporočiti svoje davčne številke.

Dobitniki nagrad morajo najpozneje v 3 dneh po izboru organizatorju sporočiti ali bodo koristili nagrado in se udeležili  tekmovanja, v kolikor tega ne storijo, je organizator prost obveznosti podeliti nagrado. Če se dobitniki nagrad na poziv, v roku 3 dni po pozivu ne bodo odzvali, se šteje, da nagrade ne želijo prevzeti. V tem primeru se nagrada podeli, nekomu drugemu.

Denarna izplačila nagrad niso mogoča, nagrade se podelijo izključno nagrajencu in niso prenosljive.

V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da so kršili te pogoje in/ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

–      se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca,

–      se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne igre,

–      nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče podeliti.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne odgovarja za športne poškodbe, ostale poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari, kot tudi ne za poškodbe, nastale zaradi požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, snega, ali udeležbe v prometni nesreči, tatvine ali katerega koli drugega vzroka.  Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru spora med sodelujočimi v nagradni igri. Morebitni spori ne bodo vplivali na pravila, v skladu s katerimi organizator podeljuje nagrade. Organizator ni obvezan pisno odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso pravočasno posredovali. Za kakovost in lastnosti nagrad v obliki izdelkov je odgovoren dobavitelj.

7. VARSTVO IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Organizator nagradne igre je FRUCTAL d.o.o., izvedbenika sta  SPORT MEDIA FOCUS, d.o.o. in FORMITAS CREATIVE d.o.o.. Organizator se zavezuje varovati osebne podatke vsakega posameznika, ki sodeluje v nagradni igri. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, FRUCTAL d.o.o. uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, urejene s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov družbe FRUCTAL d.o.o. in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Igor.Mavric@fructal.si. Do osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri lahko dostopajo izključno pooblaščeni zaposleni pri organizatorju  (FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina) in pooblaščeni zaposleni pri njegovem pogodbenem partnerju (SPORT MEDIA FOCUS, d.o.o. in FORMITAS CREATIVE d.o.o.) ter ponudniki spletnih orodij in aplikacij za podporo.

Posameznik mora ob prijavi za sodelovanje v nagradni igri, posredovati naslednje osebne podatke:

  • ime in priimek
  • naslov
  • email naslov ali telefonska številka

Osebni podatki posameznika, ki sodeluje v nagradni igri  bodo uporabljeni izključno za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri, objave nagrajenca, in plačila akontacije dohodnine, ter za namen kontaktiranja sodelujočih v zvezi s potekom, obveščanjem, nagrajevanjem ali spremembami vezanimi na nagradno igro. Osebni podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov družbe FRUCTAL d.o.o. Vsi zbrani osebni podatki sodelujočih bodo izbrisani v roku 30 dni po opravljenem žrebu. Osebni podatki nagrajencev bodo za davčne potrebe hranjeni skladno z zakonodajo Republike Slovenije.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagrajevanja in izrecno soglaša, če bo nagrajen v nagradni igri, da se lahko objavi njegovo ime in priimek na spletni strani www.frutabela.si in www.facebook.com/Sadnafrutabela. V kolikor nagrajenec ne želi da se objavi njegovo ime in priimek na spletni strani www.frutabela.si in www.facebook.com/Sadnafrutabela, lahko se z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način objave ali pa se nagradi odpove.

V času upravljanja osebnih podatkov ima sodelujoči v nagradni igri možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja  kadar koli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer z zahtevo po elektronski pošti na info@fructal.si. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator – Fructal d. o. o. in izvedbenik Sport Media Focus d.o.o. in Formitas creative d.o.o.

8. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije o nagradni igri so na voljo na naslovu: Fructal Živilska industrija d. o. o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, na spletni strani frutabela.si ali na elektronskem naslovu info@fructal.si.

9. KONČNE DOLOČBE
Pravila in splošni pogoji nagradne igre so na voljo na spletni strani www.frutabela.si.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu  www.facebook.com/Sadnafrutabela.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre, ki so dostopna na spletni strani www.frutabela.si. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili in se strinja s temi pravili in vsemi pogoji v zvezi z nagradno igro.

Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari, kot tudi ne za poškodbe, nastale zaradi požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, snega, ali udeležbe v prometni nesreči, tatvine ali katerega koli drugega vzroka.

Organizator ni odgovoren, če Facebook stran oziroma spletna stran, na kateri se nahaja povezava do nagradne igre na Facebooku, začasno ne deluje zaradi dogodkov, ki so zunaj nadzora organizatorja. Nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom niti ni sponzorirana ali promovirana s strani Facebooka.

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru izrednega dogodka, o čemer bodo udeleženci takoj obveščeni s pisnim obvestilom na Facebook strani ali na spletni strani organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pravil, vendar je dolžen, da o tem pravočasno obvesti vse udeležence z objavo na Facebook strani ali na spletni strani organizatorja.

Ajdovščina, 06. 08. 2018